Thông tin về chủ sở hữu website

  • Nông Ngư Cơ Tâm Thuận Phát
  • Ấp 2, Xã Mỹ Yên, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
  • ĐKKD số 50I8005186 từ 05/07/2007 tại Phòng tài chính kế Hoạch – UNBD huyện Bến Lức, tỉnh Long An
  • Điện thoại: 029.9999.9900 – 0913962310
  • Email: lee.ltp@gmail.com