CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH – ĐỔI TRẢ

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

  • Điều kiện: sản phẩm đủ điều kiện bảo hành theo chính sách của hãng sản xuất
  • Tùy theo sản phẩm qui định riêng theo hợp đồng, hoặc phiếu thu (nếu có) đối với từng sản phẩm mà Nông Ngư Cơ Tâm Thuận Phát qui định.
  1. CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ
  • Điều kiện đổi trả: lỗi của nhà sản xuất.
  • Sản phẩm đổi trả phải giữ nguyên 100% hình dạng ban đầu và đủ điều kiện bảo hành của hãng, qui định của cửa hàng.
  • Hoàn trả đầy đủ các thiết bị kể cả chi tiết, linh kiện  nhỏ nhất. 
  • Trường hợp mất linh kiện, khách hàng phải trả chi phí cho linh kiện đã mất theo giá nhà sản xuất hoặc thỏa thuận khác (nếu có).
  • Hoàn trả toàn bộ chương trình khuyến mãi (nếu có).