Cấu trúc máy cày

Cấu trúc hộp số – khúc đít

Cấu trúc máy cày

WP_20150813_006

WP_20150813_007